Code Studio

  • På 1-timme: Flappy Bird (enkelt och roligt) och/eller Frozen (klurigare och jättebra övning)

Efter de båda 1-timmes-uppgifterna brukar vi rekommendera att skapa ditt första projekt i Scratch. Känner du att vill lära dig fler programmeringskoncept innan du går vidare till Scratch finns:

Kommentera