Historia

Här kan du läsa lite mer om CoderDojo i Sveriges historia.

2011: världens första CoderDojo startas i Irland

2011 startade James Whelton och Bill Liao den försa CoderDojon på Irland.

2012: Sveriges första CoderDojo startas

2012 startade Hampus Jakobsson och Michael Tiberg den första CoderDojon i Sverige, i Malmö.

Sveriges första dojo ägde rum den 11:e april 2012 och idag har CoderDojo Malmö 150 barn på väntelistan. De arrangerar dojos två gånger i veckan, måndag och onsdag kl 17.30-19.30.

Idag (2014-08-12) finns 14 olika dojos och fler är på gång. De arrangeras helt ideellt av programmeringskunniga yrkesverksamma och ibland studenter som volontärar sin tid.

Våren 2015: första svenska CoderDojo-konferensen

Den 30 maj 2015 träffades alla svenska CoderDojo-organisatörer för första gången. Se anteckningar här. På en workshop om vad vi dojos kan lära av varandra bestämdes att starta upp CoderDojo Sverige. Syftet är att ha en plattform för att samarbeta mellan olika CoderDojos och göra det enklare för nya att starta upp. Vi gör också specialevents, där vårt första blev CoderDojo Almedalen.

Sommaren 2015: CoderDojo Almedalen, CoderDojo Summer Camp, och ”Lär dig koda” på coderdojo.se

Den 28 juni hade CoderDojo Sverige sitt första specialevent med CoderDojo Almedalen. Workshop:ens namn var ”Programmering för alla: en demokratifråga!”. Det finns ett helt inlägg om det eventet skrivet på bloggen. Under sommaren arrangerades även CoderDojo Summer Camp i två veckor, för totalt 100 deltagare. Tack CoderDojo Norrköping och Linköping! På coderdojo.se lanserar vi ”Lär dig koda”, så att du inte måste komma till en dojo för att lära dig programmering.

Kommentera